ამირან შალიკაშვილის

სახელობის ფონდი

Amiran Shalikashvilis

foundation

თქვენი მხარდაჭერა ♥ / Your Support ♥

ფონდის საქმიანობის
ძირითადი მიმართულებები:

 

 1. ხელოვნების განვითარება;
 2. პანტომიმის ჟანრის განვითარება;
 3. კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება;
 4. გასტროლების, ტურების ორგანიზება;
 5. ხელოვნების დარგში მოღვაწე პირების მხარდაჭერა;
 6. ახალგაზრდა დასების, შემსრულებლების, რეჟისორების მხარდაჭერა;
 7. ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა;
 8. ახალგაზრდა თაობის აღზრდა/სწავლება;
 9. შეზღუდული შესაძლებლობის პირების ჩართვა ხელოვნებაში;
 10. ხელოვნების სფეროში ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 11. ქველმოქმედება;
 12. ტელემაუწყებლობა.

ლარის ანგარიშის
რეკვიზიტები:

ს.ს. “თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი – TBCBGE22
მიმღების დასახელება – ამირან შალიკაშვილის სახელობის ფონდი
ანგარიშწორების ანგარიში – GE20TB7131836020100002

FOR EUR
TRANSFER:

INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT/MAIN, GERMANY
SWIFT: DEUTDEFF
BLZ: 50070010

BENEFICIARY’S BAN: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC “TBC Bank”, Head Office
SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE44 TB71 3183 6180 1000 03
NAME OF BENEFICIARY: Fond Named by Amiran Shalikashvi


INTERMEDIARY: COMMERZBANK AG
FRANKFURT/MAIN, GERMANY
SWIFT: COBADEFF
BLZ: 50040000

BENEFICIARY’S BAN: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC “TBC Bank”, Head Office
SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE44 TB71 3183 6180 1000 03
NAME OF BENEFICIARY: Fond Named by Amiran Shalikashvi


INTERMEDIARY: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA, AUSTRIA
SWIFT: RZBAATWW

BENEFICIARY’S BAN: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC “TBC Bank”, Head Office
SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE44 TB71 3183 6180 1000 03
NAME OF BENEFICIARY: Fond Named by Amiran Shalikashvi

Main directions of the
Fund’s activities:

 

1. Art development;
2. Development of the pantomime genre;;
3. Organizing cultural educational activities;;
4. Organizing tours;
5. Supporting persons working in art;
6. Support for young dancers, performers;
7. Attracting younger generation;
8. Teaching Young Generation;
9. Involve persons with disabilities in art;
10. Infrastructure development in the field of art;
11. Charity;
12. TV Broadcasting.
.

ROF GEL
TRANSFERS:

JSC ”TBC Bank” Head Office
BANK CODE  – TBCBGE22
NAME OF BENEFICIARY – Amiran shalikashvilis sakhelobis pondi
BEN’ S ACCOUNT –  GE20TB7131836020100002

FOR USD
TRANSFER:

INTERMEDIARY: CITIBANK N.A.
NEW-YORK, USA
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089

BENEFICIARY’S BAN: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC “TBC Bank”, Head Office
SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE71 TB71 3183 6180 1000 02
NAME OF BENEFICIARY: Fond Named by Amiran Shalikashvi


INTERMEDIARY: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
NEW-YORK, USA
SWIFT: BKTRUS33
ABA: 021001033

BENEFICIARY’S BAN: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22
JSC “TBC Bank”, Head Office
SWIFT: TBCBGE22

BEN’S Account: GE71 TB7131836180 1000 02
NAME OF BENEFICIARY: Fond Named by Amiran Shalikashvi

ესკიზები / Sketches